es.string' ); ?>
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:197) in /libraries/joomla/session/session.php on line 412

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:197) in /libraries/joomla/session/session.php on line 412

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:197) in /libraries/joomla/session/session.php on line 415
Poplony ścierniskowe i ozime
Strona startowa Produkcja roślinna Uprawa roślin i gleby Poplony ścierniskowe i ozime

Poplony ścierniskowe i ozime

dużym udziałem zbóż w strukturze zasiewów, gdyż poza wzbogaceniem gleby w materię organiczną powodują poprawę zdrowotności gleby, będąc przerywnikiem w monokulturze zbożowej.

Do podstawowych warunków uzyskania wysokich plonów przy uprawie poplonów ścierniskowych należą:
• wczesny siew,
• staranna agrotechnika,
• właściwy dobór roślin,
• odpowiednie nawożenie.

W poplonach ścierniskowych dawniej uprawiano głównie rośliny motylkowe - łubin, bobik, peluszka, wyka, seradela. Jednak występujące często trudności w nabyciu nasion tych roślin i ich wysoki koszt spowodowały rezygnację z uprawy tych roślin, a często również i z uprawy poplonu ścierniskowego. Poza tym opóźnienie zbioru przedplonu spowodowane powszechnym użyciem kombajnów, a co za tym idzie opóźnienie siewu roślin motylkowych było przyczyną uzyskiwania niskich plonów zielonki. Z uwagi na długi okres wegetacji poplony z tych roślin należy wysiewać już w lipcu, a upraw schodzących z pola przed końcem lipca jest bardzo mało.

Z tego powodu coraz większego znaczenia w uprawie poplonów ścierniskowych nabierają niemotylkowe rośliny pastewne. Nie ustępują one roślinom motylkowym w plonie zielonej masy pod warunkiem zastosowania prawidłowej agrotechniki i odpowiedniego nawożenia. Ilość nasion tych roślin potrzebna do obsiania 1 hektara jest znacznie mniejsza niż roślin motylkowych, co powoduje zmniejszenie kosztów na materiał siewny. Można je również łatwo wyprodukować we własnym gospodarstwie. Poza tym większość z tych roślin można wysiewać bez większego ryzyka w późniejszym terminie, tj. do 10, a nawet 15 sierpnia.

Rośliny nadające się do uprawy w poplonach ścierniskowych można podzielić na grupy w zależności od terminu siewu:

• od lipca do 5 sierpnia - słonecznik, bobik,
• od lipca do 10 sierpnia - kapusta pastewna, rzepak ozimy, rzepak jary, groch, łubin, seradela, wyka jara,
• od lipca do 15 sierpnia - rzodkiew pastewna, rzodkiew oleista, facelia, perko,
• 10-15 sierpnia - gorczyca biała, gorczyca czarna.

Podane powyżej terminy siewu odnoszą się do uprawy roślin z przeznaczeniem na paszę. Jeżeli uprawiamy te gatunki na zielony nawóz, termin siewu może być nieco póżniejszy - do 20 sierpnia. Uzyskamy wówczas nieco mniejszy plon zielonej masy. Największe znaczenie mają gatunki należące do trzech ostatnich grup, ponieważ można je wysiewać w terminach późniejszych, jednak im wcześniej zostaną wysiane, tym wyższe uzyska się plony. Jedynie gorczycy białej i czarnej nie należy wysiewać zbyt wcześnie, gdyż wówczas szybko zakwitają i dają niższy i gorszej jakości plon zielonej masy.

Pod uprawę poplonów ścierniskowych nadają się wszystkie gleby z wyjątkiem gleb bardzo ciężkich i zlewnych oraz luźnych i suchych piasków. Na glebach żyznych i dostatecznie wilgotnych można uprawiać w poplonach wszystkie wymienione rośliny niemotylkowe, zaś na glebach suchszych najlepsze wyniki daje uprawa słonecznika, facelii i gorczycy.

Staranne przygotowanie pola przed siewem jest jednym z podstawowych warunków udania się poplonu ścierniskowego. Natychmiast po zbiorze przedplonu należy wysiać nawozy mineralne i wykonać głębszą podorywkę i ją zabronować. Bardzo dobre efekty daje wysiew nasion poplonowych siewnikiem nabudowanym na kultywatorze podorywkowym. Przyspiesza to wysiew i zaoszczędza energię użytą do wysiewu poplonu.

Pod rośliny niemotylkowe uprawiane w poplonie ścierniskowym zaleca się następujące nawożenie mineralne: 30-50 kg P2O5/ha, 60-80 K2O/ha, i 40-60 kg N/ha. Nasiona wysiewamy w rzędy co 15-20 cm. Nasiona słonecznika wysiewa się na głębokość 3-4 cm, a pozostałych gatunków - na głębokość 1-1,5 cm. Zalecane ilości wysiewu na 1 ha wynoszą: słonecznika - 35-40 kg, kapusty pastewnej - 6 kg, rzepaku ozimego i jarego 10-12 kg, rzodkwi 18-20 kg, gorczycy białej 18-20 kg, gorczycy czarnej 6-9 kg, facelii 10 kg.  Zielonkę z poplonów ścierniskowych możemy skarmiać bezpośrednio lub zakisić. Gorczycę należy zbierać przed kwitnieniem, słonecznik przed przymrozkami, a pozostałe rośliny można zbierać później.

Inną formą poplonów, szczególnie zalecaną na glebach lekkich, gdzie uprawa poplonów ścierniskowych jest często zawodna, są poplony ozime. Wysiewamy je jesienią po sprzęcie rośliny przedplonowej, a zbieramy wiosną. Stanowią one źródło najwcześniejszej zielonej paszy w okresie wiosennym. Wadą tej formy uprawy poplonów jest znaczne ograniczenie możliwości uprawy roślin towarowych w plonie wtórym (ziemniaki, kukurydza).

Jako poplon ozimy najczęściej wysiewamy:
żyto w ilości 200 kg/ha,
rzepak i rzepik ozimy w ilości 10-12 kg/ha,
żyto + wyka ozima w ilości 60 + 50 kg/ha,
rzepak ozimy + wyka ozima w ilości 8-10 + 40-50 kg/ha.

Poplony ozime wysiewamy w I dekadzie września. Przed siewem poplonów stosujemy nawożenie fosforowo-potasowe w ilości 30-50 kg P2O5 i 40-60 K2O. Wczesną wiosną, z chwilą ruszenia wegetacji, należy zastosować nawożenie azotowe w dawce od 30 do 200 kg N na ha  w zależności od planowanego terminu zbioru poplonu. Im jest on późniejszy ty większą stosujemy dawkę azotu. Użytkowanie poplonu ozimego możemy rozpocząć, gdy żyto osiągnie wysokość 20 cm, a rzepak jest w fazie pączkowania, co przypada najczęściej w połowie kwietnia.

 

Jan Soloch
LODR Oddział Lubniewice

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:11)

 

RANKING STRON INTERNETOWYCH,darmowe statystyki,fajne i ciekawe strony