es.string' ); ?>
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:201) in /libraries/joomla/session/session.php on line 412

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:201) in /libraries/joomla/session/session.php on line 412

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:201) in /libraries/joomla/session/session.php on line 415
Nawozy mineralne www.tractoor.pl http://ww.tractoor.pl/produkcja-rolinna/nawozy-i-rodki-ochrony-rolin/nawozy-mineralne.html Tue, 30 May 2017 13:02:41 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl Kędzierzyńska Saletra Amonowa http://ww.tractoor.pl/produkcja-rolinna/nawozy-i-rodki-ochrony-rolin/nawozy-mineralne/1941-kdzierzyska-saletra-amonowa.html Kędzierzyńska Saletra Amonowa (ZAK)

Kędzierzyńska Saletra Amonowa - uniwersalny nawóz azotowy o szybkim i trwałym działaniu, wzbogacony o magnez i wapń. LAUREAT KONKURSU "Najlepszy produkt Opolszczyzny'99". Nasza Kędzierzyńska Saletra Amonowa® posiada certyfikat bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii nasz produkt spełnia kryteria bezpieczeństwa, dzięki czemu nie klasyfikuje jako materiał niebezpieczny. Ten fakt pozytywnie wyróżnia kędzierzyńską saletrę spośród zarówno krajowych, jak europejskich saletr. O czym to świadczy?

Nasza saletra nie jest niebezpieczna w transporcie, magazynowaniu i stosowaniu, jak inne saletry. Daje to też zdecydowanie niższe koszty transportu.
 
Skład:

zawartość azotu całkowitego (N) 32%
azotu azotanowego 16% azotu amonowego 16%
• zawiera magnez oraz wapń

Zastosowanie 

na wszystkie gleby,
• pod wszystkie rośliny,
• przedsiewnie,
• pogłównie,
• wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą w celu
uniknięcia strat azotu.

Dawkowanie
 
Zboża ozime 200 – 300 pogłównie w dwóch częściach
Zboża jare – 200 – 300 przedsiewnie
Kukurydza na ziarno – 300 – 400 w dwóch częściach
rzepak ozimy 350 – 450 w dwóch częściach
rzepak jary – 300 – 400 w dwóch częściach
Burak cukrowy – 300 – 400 w dwóch częściach
Ziemniak – odmiany wczesne
(na oborniku) – 150 – 250 dwa tygodnie po wschodach
Ziemniak – odmiany późne
(na oborniku) – 250 – 350 trzy tygodnie po wschodach
Kukurydza na silos (zielonka) – 350 – 450 w dwóch częściach
strączkowe na nasiona – 100 przed siewem
Motylkowe drobnonasienne
z trawami (zielonka) – 150 przed każdym pokosem
trawy w uprawie polowej
(zielonka) 400 – 500 w trzech częściach po 1/3 pod każdy pokos
łąki kośne (siano) – 300 – 400 w dwóch częściach po 1/2 pod każdy pokos
Pastwiska (zielonka) 300 – 400 w trzech częściach po 1/3 przed każdym
wypasem

 

]]>
Nawozy mineralne Tue, 16 Mar 2010 15:06:35 +0000
Mączka dolomitowa http://ww.tractoor.pl/produkcja-rolinna/nawozy-i-rodki-ochrony-rolin/nawozy-mineralne/1939-mczka-dolomitowa.html Mączka dolomitowa (Azoty Tarnów)

Mączka dolomitowa - jest produktem mineralnym wapniowo – magnezowym, otrzymywanym przez mielenie naturalnego dolomitu.

Skład - Mączka dolomitowa jest drobno zmieloną mieszaniną węglanów wapnia i magnezu
zawartość CaO min. 29% zawartość MgO min. 18,5%

Zastosowanie - Mączka dolomitowa służy do odkwaszania gleby i wzbogacania jej w wapń i magnez. Spełnia wiele funkcji m.in:

 • poprawia strukturę gleby,
 • zwiększa plony,
 • poprawia jakość produktów roślinnych przeznaczonych dla ludzi i zwierząt,
 • zwiększa odporność roślin na wymarzanie,
 • zapobiega degradacji gleb, ze względu na wysoki stopień rozdrobnienia pierwiastki w niej zawarte:  wapń i magnez są łatwo przyswajalne przez rośliny.
DAWKOWANIE - Mączkę dolomitową można stosować na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne, a w szczególności na glebach lekkich i kwaśnych oraz pod uprawy wymagające nawożenia magnezem, takie jak: buraki, kukurydza, rośliny motylkowe, pszenica, jęczmień, rzepak, warzywa, kwiaty i użytki zielone.  Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy mączka dolomitowa zostanie przy pomocy zabiegów uprawowych wymieszana z glebą na głębokość 20 cm. Mączka dolomitowa winna być stosowana co 2 – 3 lata w dawkach zależnych od rodzaju i odczynu gleby. Przeciętne dawki to około 2 000 kg/ha (20 kg/ar). Optymalny termin wysiewu przed podorywką oraz orką zimową i siewną.

 

]]>
Nawozy mineralne Tue, 16 Mar 2010 14:59:22 +0000
Mocznik granulowany 46% http://ww.tractoor.pl/produkcja-rolinna/nawozy-i-rodki-ochrony-rolin/nawozy-mineralne/1942-mocznik-granulowany-46-.html Mocznik granulowany 46% (ZAK)

Mocznik granulowany 46% (ZAK) - Mocznik granulowany 46% stosowany jest w rolnictwie do nawożenia upraw. Jest najbardziej skoncentrowanym nawozem azotowym.

Skład - zawartość azotu całkowitego (N) 46% klasa ziarnowa: 90% granulek o wymiarach 1-3,15 mm.

Zastosowanie :

 • na wszystkie gleby z wyjątkiem bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo wapnowanych,
 • pod wszystkie rośliny,
 • przedsiewnie,
 • pogłównie (na glebach zasadowych wskazane jest wymieszanie z ziemią),
 • dolistnie,
 • można go stosować w postaci stałej i ciekłej.

Dawkowanie -

Zboża ozime 130 – 283 kg

Zboża jare 65 – 261 kg

rzepak jary 130 – 261 kg

rzepak ozimy 304 – 435 kg

Ziemniak 130 – 261 kg

Burak cukrowy i pastewny 283 – 391 kg

gorczyca 130 – 174 kg

len 65 – 109 kg

Bobik 65 – 196 kg

groch 43 – 87 kg

Kukurydza 283 – 370 kg

Mieszanki strączkowo-zbożowe 109 – 130 kg

lucerna z trawami 174 – 391 kg

trawy 370 – 500 kg

użytki zielone 261 – 391kg

]]>
Nawozy mineralne Tue, 16 Mar 2010 15:13:04 +0000
Mocznik.pl http://ww.tractoor.pl/produkcja-rolinna/nawozy-i-rodki-ochrony-rolin/nawozy-mineralne/1948-mocznikpl.html Mocznik.pl (Police)

Mocznik.pl - Mocznik.pl jest nawozem uniwersalnym i w związku z tym może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne. . Ze względu na higroskopijność można go mieszać na krótko przed rozsiewem z POLIDAPEM®, POLIFOSKAMI®, (oprócz POLIFOSKI ® PK), POLIMAGAMI®, solą potasową i jedynym nawozem azotowym - siarczanem amonowym. Jednorazowa dawka mocznika.pl nie powinna przekraczać 250 kg/ha.

Skład - zawartość azotu 46 %

Zastosowanie - Można go stosować przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych daje mniejsze efekty. Małą efektywność wykazuje także na podmokłych, zimnych glebach gdy stosowany jest zbyt wcześnie wiosną.
Mocznika.pl nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi. Ze względu na higroskopijność można go mieszać na krótko przed rozsiewem z Polidapem, Polimapem, Polifoskami (oprócz Polifosek typu PK), Polimagami, solą potasową i jedynym nawozem azotowym - siarczanem amonowym. Jednorazowa dawka Mocznika.pl nie powinna przekraczać 250 kg/ha.Ze względu na higroskopijność można go mieszać na krótko przed rozsiewem z POLIDAPEM®, POLIFOSKAMI®, (oprócz POLIFOSKI ® PK), POLIMAGAMI®, solą potasową i jedynym nawozem azotowym - siarczanem amonowym. Jednorazowa dawka mocznika.pl nie powinna przekraczać 250 kg/ha.

Dawkowanie:

 

Roślina

Potrzeby nawożenia azotem

bardzo małe i małe średnie1 duże i bardzo duże
Żyto - na każdą 1 t ziarna 35 40 55
Pszenica ozima i jara - na każdą 1 t ziarna 40 55 65
Pszenżyto - na każdą 1 t ziarna 40 55 65
Jęczmień ozimy i jary - na każdą 1 t ziarna 35 45 55
Owies - na każdą 1 t ziarna 35 45 55
Rzepak - na każdą 1 t nasion 90 110 130
Groch, bobik - na każdą 1 t nasion 20 15 10
Ziemniak na oborniku2 - na każde 10 t bulw 65 90 110
Ziemniak bez obornika - na każde 10 t bulw 90 110 130
Burak cukrowy na oborniku - na każde 10 t korzeni 50 60 90
Burak cukrowy bez obornika - na każde 10 t korzeni 90 110 130
Burak pastewny na oborniku - na każde 10 t korzeni 50 60 70
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 45 50 60
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy 85
60
110
65
125
75
]]>
Nawozy mineralne Tue, 16 Mar 2010 16:29:55 +0000
PoliAzot http://ww.tractoor.pl/produkcja-rolinna/nawozy-i-rodki-ochrony-rolin/nawozy-mineralne/1950-poliazot.html PoliAzot (Police)

PoliAzot - wiosenny nawóz kompleksowy

Skład -  zawiera 25% azotu (N) w formach amidowej i amonowej, 6% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 5% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 6% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 15% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Zastosowanie - Nawóz ten zaleca sie stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime (zboża, rzepak), szczególnie, gdy pod oziminy zastosowano przedsiewnie zbyt niskie nawożenie fosforem i potasem. Polecany także do stosowania wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Stosując PoliAzot przedsiewnie, najlepiej płytko wymieszać ją z glebą - na głębokość do 10 cm. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
PoliAzot można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, siarczanem amonu i z solą potasową.

Dawkowanie - brak danych

 

]]>
Nawozy mineralne Tue, 16 Mar 2010 16:39:46 +0000
Polifoska 21 http://ww.tractoor.pl/produkcja-rolinna/nawozy-i-rodki-ochrony-rolin/nawozy-mineralne/1949-polifoska-21.html Polifoska 21 (Police)

Polifoska -  nawóz uniwersalny do nawożenia przedsiewnego i pogłównego

Skład - zawiera 21% azotu (N), w tym 8% w formie amidowej i 13% w formie amonowej. Nawóz zawiera 4% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i siarczanu rozpuszczalnego w wodzie i 35% trójtlenku siarki (SO3), czyli 14% S rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Zastosowanie - nawóz ten zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie na rzepak ozimy i zboża ozime. Polecany także do stosowania wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Niezastąpiony w nawożeniu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych Stosując POLIFOSKĘ 21 przedsiewnie, najlepiej płytko wymieszać ją z glebą - na głębokość kilku cm. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną
Ze względu na higroskopijność można POLIFOSKĘ 21 mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z POLIDAPEM, POLIFOSKAMI, POLIMAGAMI i  solą potasową.

DAWKOWANIE - brak danych

]]>
Nawozy mineralne Tue, 16 Mar 2010 16:35:25 +0000
Roztwór mocznikowo – saletrzany(RMS) http://ww.tractoor.pl/produkcja-rolinna/nawozy-i-rodki-ochrony-rolin/nawozy-mineralne/1938-roztwor-mocznikowo-saletrzanyrms.html Roztwór mocznikowo – saletrzany (RMS) (Azoty Tarnów)

Roztwór mocznikowo – saletrzany (RMS) - W porównaniu z nawozami azotowymi stałymi, działanie azotu zawartego w roztworze mocznikowo – saletrzanym wskazuje wyższą efektywność. Wpływa to na równomierność rozprowadzania nawozu na powierzchni gleby, różnorodność form w jakich występuje azot w tym nawozie (forma amidowa, amonowa i azotanowa) oraz daje możliwość pobierania azotu przez system korzeniowy, a także części nadziemne roślin.

Skład - 

Roztwór-28                Roztwór-30                   Roztwór-32
Saletra amonowa           40 %                         42,8 %                          45,7 %
Mocznik                        30 %                         32,2 %                          34,3 %
Woda                           30 %                         25,0 %                          20,0 %  

Zastosowanie - Roztwór mocznikowo – saletrzany jest przeznaczony do przedsiewnego lub pogłównego stosowania techniką oprysku grubo kroplistego (za pomocą końcówek rozpylaczy wielootworowych bądź płaskostrumieniowych) lub rozlewu (węże, rury rozlewowe – w późnych fazach rozwojowych roślin). Może być stosowany łącznie z roztworem fosforanu amonu lub innymi nawozami mikroelementowymi, agrochemikaliami w przypadku:
– wzajemnej tolerancji roztworu i innego środka
– zbieżności terminu stosowania.

Nie należy wykonywać oprysków podczas słonecznej pogody, przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności powietrza. Najlepiej prace wykonywać w godzinach rannych lub wieczornych. Oprysków nie wolno wykonywać w okresach krytycznych, które dla kilku wybranych roślin wyglądają następująco:
Zboża – od trzech dni po wysiewie, do wykształcenia trzeciego liścia
Rzepak – od trzeciego dnia po siewie, do wykształcenia czterech liści
Buraki – od trzeciego dnia po siewie, do wykształcenia trzech liści
Kukurydza – począwszy od trzeciego dnia po wschodach
Użytki zielone – jeden dzień po skoszeniu lub wypasie

DAWKOWANIE

Rośliny  Orientacyjna dawka roztworu 28% w l/ha dawka przedsiewna
Zboża ozime 50 – 110
Zboża jare 80 – 170
Rzepak 80 – 100
Burak cukrowy 190 – 280
Kukurydza 170 – 280
Ziemniaki 170 – 280
Użytki zielone 85 – 100
Na rozdrobnioną słomę 50 – 90
]]>
Nawozy mineralne Tue, 16 Mar 2010 14:56:48 +0000
Saletra amonowa http://ww.tractoor.pl/produkcja-rolinna/nawozy-i-rodki-ochrony-rolin/nawozy-mineralne/1947-saletra-amonowa-.html Saletra amonowa  (Anwil)

Saletra amonowa - jest najbardziej uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich glebach. Jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, działa szybko dostarczając roślinie azot i magnez. Azot jest zawarty w dwóch formach. Pierwsza to szybko działająca forma azotanowa, druga to forma amonowa, zatrzymywana przez kompleks sorpcyjny gleby i udostępniona roślinie w dłuższym okresie po wysiewie.

Skład - Zawartość azotu całkowitego jako suma azotu amonowego i azotanowego: 34 +/-0,6%.

Zastosowanie - Stosowanie saletry amonowej wpływa na poprawę wielkości i jakości plonu, wypełnienie ziarna, przedłużenie okresu wegetacji, wzrost masy nadziemnej części rośliny. Zwiększa zawartość i jakość aminokwasów oraz białek w roślinie, a także polepsza wartość technologiczną plonów.
Aby zapewnić optymalną skuteczność na glebach alkalicznych i świeżo wapnowanych, saletrę amonową należy wymieszać z glebą.

Dawkowanie -brak danych

]]>
Nawozy mineralne Tue, 16 Mar 2010 16:20:15 +0000
Saletra amonowa 32 Makro http://ww.tractoor.pl/produkcja-rolinna/nawozy-i-rodki-ochrony-rolin/nawozy-mineralne/1936-saletra-amonowa-32-makro.html Saletra amonowa 32 makro (Azoty Tarnów)

Saletra amonowa 32 makro - Nawóz granulowany, spełniający najwyższe europejskie standardy. Produkowany z azotanu amonu i mączki dolomitowej na nowo wybudowanej instalacji granulacji mechanicznej. Granulki nawozu są kuliste, mają zbliżoną wielkość oraz posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną.

Skład - zawartość azotu całkowitego (N) 32% (16% z formy amonowej, 16% z formy azotanowej)
zawartość granulek o wymiarach 2 - 5 mm min. 95%
Nawóz zawiera wapń (Ca) oraz magnez (Mg), które są składnikami mączki dolomitowej.

Zastosowanie - Saletra amonowa 32 makro jest produktem uniwersalnym, nadającym się do przedsiewnego i pogłównego nawożenia na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny.

Dawkowanie - Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych.

 RoślinyZapotrzebowanie na azot
(kg/ha N)
  Zalecana dawka nawozu
    (kg/ha)
 Rzepak ozimy           120 – 200            380 – 630
 Żyto           60 – 100            190 – 320
 Pszenica ozima           60 – 140            190 – 440
 Pszenica jara            60 – 120            190 – 380
 Ziemniaki           80 – 100            250 – 320
 Buraki cukrowe i pastewne          100 – 160            320 – 500
 Kukurydza           120 – 150            380 – 470
 Użytki zielone          100 – 180            320 – 560

 

]]>
Nawozy mineralne Tue, 16 Mar 2010 14:49:37 +0000
Saletrosan 26 Makro http://ww.tractoor.pl/produkcja-rolinna/nawozy-i-rodki-ochrony-rolin/nawozy-mineralne/1940-saletrosan-26-makro.html Saletrosan 26 Makro (Azoty Tarnów)

 Saletrosan 26 Makro - Produkt otrzymywany w procesie chemicznym z azotanu amonu i siarczanu amonu.
W swoim składzie zawiera mączkę dolomitową, której głównymi składnikami jest wapń i magnez.

Skład - zawartość azotu całkowitego (N) 26% (19% azotu amonowego, 7% azotu azotanowego)
zawartość siarki (S) co najmniej 13% w formie siarczanowej
zawartość granulek o wymiarach 2 - 5 mm min. 95%
Obecność środka antyzbrylającego naniesionego powierzchniowo zabezpiecza nawóz przed zbryleniem.

Zastosowanie - Saletrosan 26 makro jest nawozem zawierającym azot w dwóch formach – amonowej NH4 i azotanowej NO3
oraz siarkę w formie SO4. Cechą charakterystyczną tego nawozu jest występowanie w jego składzie dwóch form azotu dobrze przyswajalnych przez rośliny – szybko działającej formy azotanowej, nie sorbowanej w glebie oraz formy amonowej, działającej wolniej, wiązanej z koloidami glebowymi w procesie sorpcji fizykochemicznej (wymiennej). Dlatego też nawóz ten może być stosowany zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie (podobnie jak saletra amonowa). Występowanie w saletrosanie 26 makro azotu w formie amonowej gwarantuje przedłużoną dostępność tego składnika dla roślin, co jest szczególnie ważne w uprawach o długim okresie wegetacji (np. kukurydza na ziarno). Jon siarczanowy, występujący w saletrosanie 26 makro, jest najłatwiej dostępną formą siarki dla roślin. Stosunkowo wysoka zawartość siarki 13% umożliwia ustalenie optymalnej dawki nawozu, uwzględniającej zapotrzebowanie uprawianych roślin na ten pierwiastek.

Wpływ Saletrosanu 26 Makro na plon i skład roślin

Rzepak
 • Działanie plonotwórcze saletrosanu 26 makro przy uprawie rzepaku jest wyższe w porównaniu z innymi nawozami zawierającymi siarkę.
 • Zwiększa się zawartość siarki w nasionach rzepaku.
 • Zwiększa się zawartość tłuszczu w nasionach i poprawie ulega jego jakość – zwiększa się zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Kukurydza

 • Saletrosan 26 makro korzystnie wpływa na wielkość plonu ziarna kukurydzy.
 • W porównaniu z innymi nawozami zawierającymi azot lub siarkę nawożenie saletrosanem 26 makro wyraźniej zwiększa zawartość azotu ogólnego, a tym samym białka ogółem, w ziarnie kukurydzy.
 • Stwierdza się wzrost zawartości siarki w ziarnie kukurydzy, co niewątpliwie przekłada się na poprawę jego jakości ocenianej na podstawie składu aminokwasowego.
 • Wielkość plonu zielonej masy kukurydzy uprawianej na kiszonkę zwiększa się pod wpływem nawożenia saletrosanem 26 makro.

Pszenica

 • Plony suchej masy ziarna pszenicy nawożonej saletrosanem 26 makro są wyższe od plonów uzyskanych przy nawożeniu innymi nawozami azotowymi.
 • Zawartość siarki w ziarnie pszenicy zwiększa się. Poprawie ulega zawartość aminokwasów egzogennych, w tym zawierających ten pierwiastek (cystyna, cysteina, metionina).
 • Pod wpływem nawożenia saletrosanem 26 makro wzrasta zawartość glutenu w ziarnie pszenicy, co jest korzystne z punktu widzenia wartości wypiekowej mąki. Obniżeniu ulega rozpływalność glutenu, co także jest cechą pozytywną.

Ziemniaki

 • Nawożenie saletrosanem 26 makro wpływa na zwiększenie zawartości białka w bulwach, co poprawia ich jakość i zdrowotność.
 • Poprzez zastosowanie saletrosanu 26 makro wzrasta liczba bulw oraz plon sadzeniaków.

Buraki cukrowe

 •  Zastosowanie saletrosanu 26 makro zwiększa pobieranie azotu jako składnika odpowiedzialnego za plon korzenia.
 • Podnosi jakość cukru poprzez obniżenie zawartości szkodliwego azotu w korzeniach.

Warzywa

 • Saletrosan 26 makro zwiększa plon, poprawia smak i aromat warzyw (czosnek, rzodkiew, cebula, gorczyca).
 • Saletrosan 26 makro korzystnie wpływa na obniżenie zawartości azotanów w warzywach.

DAWKOWANIE - Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych.

Kukurydza
I dawka – przedsiewnie - 200-250 kg/ha saletrosanu 26 makro w oparciu o wymagania w stosunku do siarki, II dawka – pogłównie uzupełnić innym nawozem azotowym (np. saletrzak, saletra amonowa) w zależności od wielkości planowanego plonu (ziarna lub zielonki).

Rzepak
I dawka – 100-150 kg/ha – saletra amonowa 32 makro przed siewem nasion ,
II dawka – 350-400 kg/ha saletrosanu 26 makro w oparciu o wymagania w stosunku do siarki,
III dawka – uzupełniająca nawożenie azotem w oparciu o zapotrzebowanie na azot związany
z wielkością planowanego plonu.

Zboża ozime
I dawka – 200 kg/ha saletrosanu 26 makro w okresie ruszenia wegetacji w oparciu o wymagania w stosunku do siarki,
II dawka – w postaci saletry amonowej 32 makro lub saletrzaku 27 obliczonej w oparciu o zapotrzebowanie na azot, nawozić w okresie strzelania w źdźbło,
III dawka – uzupełniająca w czasie kłoszenia do wielkości zakładanego plonu i zapotrzebowania na azot.

Zboża jare
I dawka – (50-60% całości azotu) - 200 kg/ha saletrosanu 26 makro przed siewem w oparciu o wymagania w stosunku do siarki,
II dawka – (40-50% azotu) saletry amonowej 32 makro lub saletrzaku 27, w fazie strzelania w źdźbło w zależności od przewidywanego plonu.

Burak cukrowy
I dawka – 150-300 kg saletrosanu 26 makro przesiewnie (40-50% całości azotu),
II dawka – pozostała część azotu w postaci saletrzaku 27 lub saletry amonowej 32 makro po ustaleniu obsady roślin (4-6 par liści właściwych), nawozić 1-2 krotnie w okresie do końca czerwca.

Ziemniak
I dawka – 180-260 kg saletrosanu 26 makro (2/3 całości azotu) przed sadzeniem,
II dawka – pozostała część azotu w postaci saletrzaku 27 lub saletry amonowej 32 makro, stosować w okresie od wschodów aż do kwitnienia.

 

]]>
Nawozy mineralne Tue, 16 Mar 2010 15:01:43 +0000