es.string' ); ?>
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:181) in /libraries/joomla/session/session.php on line 412

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:181) in /libraries/joomla/session/session.php on line 412

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:181) in /libraries/joomla/session/session.php on line 415
Porady technniczne www.tractoor.pl http://ww.tractoor.pl/problemy-i-porady/porady-techniczne.html Wed, 24 May 2017 05:59:58 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl Instalacja elektryczna Fortschritt E 512 http://ww.tractoor.pl/problemy-i-porady/porady-techniczne/1072-instalacja-elektryczna-fortschritt-e-512.html Instalacja elektryczna Fortschritt E 512

Instalacja elektryczna Fortschritt E 512 opis 

]]>
Porady techniczne Fri, 01 May 2009 09:04:12 +0000
Instalacja elektryczna Fortschritt ZT 303 http://ww.tractoor.pl/problemy-i-porady/porady-techniczne/1071-instalacja-elektryczna-fortschritt-zt-303.html Instalacja elektryczna Fortschritt  ZT 303]]> Porady techniczne Fri, 01 May 2009 09:02:34 +0000 Instalacja elektryczna Fortschritt ZT 323 http://ww.tractoor.pl/problemy-i-porady/porady-techniczne/1070-instalacja-elektryczna-fortschritt-zt-323.html Instalacja Elektryczna Fortschritt ZT 323

Instalacja Elektryczna Fortschritt ZT 323 opis

]]>
Porady techniczne Fri, 01 May 2009 08:47:40 +0000
Prawidłowe ustawienie kombajnu przy młóceniu rzepaku http://ww.tractoor.pl/problemy-i-porady/porady-techniczne/566-prawidowe-ustawienie-kombajnu-przy-moceniu-rzepaku.html Kombajnowanie rzepaku

Wysokość cięcia przy zbiorze rzepaku stojącego prosto powinna być jak największa, nie przekraczająca jednak wysokości osadzenia pierwszego bocznego rozgałęzienia dolnych łuszczyn. Wysokość wynosi wtedy od 25 do 40 cm. Tak duża wysokość cięcia daje zmniejszenie obciążenia zespołu tnącego (im wyżej tym mniejsza grubość łodyg), zmniejszone obciążenie zespołu omłotowego i separującego zbędną masę grubych części łodyg. Poza tym nasiona rzepaku zostają wgniecione do rdzeni łodyg i wraz ze słomą wypadają za kombajn. W miarę wzrostu pochylenia roślin wysokość cięcia należy obniżać, przy jednoczesnym zmniejszaniu prędkości roboczej kombajnu.

Przenośnik ślimakowo-palcowy zespołu żniwnego powinien być wyregulowany w płaszczyźnie pionowej, w zależności od wielkości przepływającej masy i długości łodyg. Pozwala to uniknąć spiętrzenia masy rzepakowej pod ślimakiem. W porównaniu ze zbiorem zbóż szczelina między zwojami przenośnika ślimakowo-palcowego, a płaszczyzną dna powinna być około dwa razy większa. Dotyczy to także odległości palców od dna. Przy większej masie i długości łodyg szczelina ta w kombajnach zbożowych powinna wynosić: w Bizonie ok. 12 mm, zaś w New Hollandzie – ok. 20 mm, przy mniejszej masie i długości łodyg – odpowiednio mniejsza. Przednią część przenośnika pochyłego należy ustawić na większą wysokość, w porównaniu ze zbiorem zbóż o mniej więcej 50 proc. Takie ustawienie zapobiega zapychaniu przenośnika masą roślinną i polepsza równomierność zasilania zespołu młócącego.

Prawidłowe młócenie rzepaku

Rzepak musi być młócony bardzo ostrożnie. Parametry pracy zespołu młócącego (prędkość obrotowa bębna i wielkość szczeliny omłotowej) zależą od wielkości przepływającej masy oraz wilgotności łuszczyn i nasion. Szczegółowe wartości nastawień są zróżnicowane. Przyjmuje się, że szczelina omłotowa podczas zbioru rzepaku powinna wynosić na wylocie od 13 do 16 mm, a prędkość bębna młócącego od 15 do 20 m/s, co odpowiada 500–700 obr./min dla bębna o średnicy 60 cm, przy czym większe zakresy obrotów stosuje się dla wyższych wilgotności, a mniejsze dla niższych. Takie ustawienie umożliwia efektywny omłot. Zapobiega to zbyt dużemu obciążeniu wytrząsacza i sit rozdrobnioną słomą i zgoninami. Ponadto takie rozwiązanie zmniejsza uszkadzanie nasion. Trzeba pamiętać, aby przed regulacją zespołu młócącego kombajnu sprawdzić wskazania miernika obrotów bębna młócącego obrotomierzem warsztatowym. Często się zdarza, że nawet optymalne rutynowe ustawienie kombajnu według instrukcji obsługi nie zapewnia efektywnego omłotu, ponieważ oprócz wilgotności zbieranego rzepaku zmienia się również stosunek nasion do słomy.

]]>
Porady techniczne Thu, 12 Feb 2009 14:11:48 +0000
Prawidłowy przegląd kombajnu przed żniwami http://ww.tractoor.pl/problemy-i-porady/porady-techniczne/565-prawidowy-przegld-kombajnu-przed-niwami.html Przygotowanie kombajnu zbożowego do sezonu to dokładne przejrzenie jego podzespołów, wymiana zużytych lub uszkodzonych części lub zespołów i nasmarowanie podstawowych punktów maszyn.

Przegląd maszyny przed żniwami należy zacząć od nagarniacza. Trzeba sprawdzić między innymi kompletność palców i stan układu napędzającego. Brakujące palce należy wymienić, a skrzywione wyprostować. Trzeba również skontrolować stan

układu napędowego, a w nim tuleje przegubów – jeśli są zużyte powodują nadmierny luz belek palcowych, hałas i nieprawidłowe nagarnianie zboża. Nagarniacz musi pracować bardzo delikatnie. Jeżeli źdźbła stoją prosto, to listwy nagarniacza muszą zanurzać się do łanu pionowo na wysokość poniżej kłosów, tj. dolne ramię uderza na mniej więcej 1/3 wysokości od kłosa zboża. W tym przypadku palce należy ustawić prostopadle do podłoża. Jeżeli zboże jest wyległe, należy nagarniacz wysunąć dalej w przód, opuścić i lekko wysunąć palce do przodu. Ważne jest ustawienie obrotów nagarniacza – w przypadku zbóż stojących prędkość obwodowa listew powinna być niewiele wyższa od prędkości kombajnu – (do 10 proc.). Praca w łanie wyległym wymaga zwiększenia prędkości motowidła nawet do 40 proc. wyższej niż prędkość jazdy kombajnu. W zasadzie każde przesterowanie prędkości roboczej, wynikające np. ze zmiany wielkości plonu, wiąże się z regulacją obrotów nagarniacza.

Aby uniknąć strat i zapewnić dokładne cięcie zbóż, należy prawidłowo wyregulować zespół tnący. Przed założeniem listwy tnącej (o ile była wyjęta z kombajnu po żniwach) trzeba sprawdzić jej stan techniczny. Uszkodzone, stępione nożyki oraz palce należy wymienić na nowe. Bardzo ważne jest dokładne ustawienie listwy tnącej w stosunku do belki palcowej. Osie nożyków powinny pokrywać się z osiami palców. Przesunięcie tych osi powyżej 3 mm wymaga regulacji targańca. Położenie nożyków względem stalek można regulować przy pomocy prowadnic i przycisków. Pierwszy nożyk powinien być wysunięty o mniej więcej 3–7 mm (w zależności od kombajnu) za oś drugiego palca. Luz między stalką palca a nożykiem powinien wynosić od 0,3 do 0,8 mm przy odchylonej listwie. Należy bezwzględnie pamiętać o codziennym smarowaniu listwy tnącej i belki palcowej (przegubu kulowego łącznika listwy nożowej i przegubu kulowego targańca) za pomocą smaru stałego.
Po okresie przechowywania kombajnu należy sprawdzić stan podajnika ślimakowo-palcowego. Skrzywione zwoje ślimaka trzeba

wyprostować, połamane lub uszkodzone palce wymienić na nowe. Należy sprawdzić oś wykorbioną, na której mocowane są palce, które mogą mieć różną długość (w wypadku częstych uderzeń o kamienie). Należy zniwelować wykrzywienia osi lub wymienić całą oś. W przypadku owijania się zboża na przenośniku ślimakowo-palcowym winą należy obciążyć niewłaściwie ustawione palce. Regulacji dokonuje się, przestawiając dźwignię sterującą wykorbieniem. Zboże od przenośnika palcowego zabiera przenośnik pochyły, który listwami przemieszcza je do zespołu młócącego.

Bęben i klepisko

Następnie kolej na zespół omłotowy. Trzeba sprawdzić stan techniczny bębna omłotowego, klepiska, układu napędowego i elementów zawieszenia. Cepy uszkodzone lub z wytartymi karbami należy wymienić na nowe. Po dokonanej wymianie trzeba pamiętać o wyważeniu bębna młócącego za pomocą specjalnej wyważarki. Bęben niewyważony powoduje bardzo szybkie zużycie łożysk wału i częste awarie podczas żniw. Objawem niewyważenia bębna są drgania występujące po uruchomieniu zespołu omłotowego. Następnie należy sprawdzić stan prętów klepiska: pręty pokrzywione wyprostować, a brakujące uzupełnić prętami o takich samych parametrach. Bardzo ważnym elementem prawidłowej pracy zespołu omłotowego jest wypoziomowanie klepiska w stosunku do bębna młócącego. Najlepiej wykonać to na początku kampanii. Przez wzierniki boczne z prawej i lewej strony można sprawdzić wielkość szczelin na pierwszym i ostatnim pręcie klepiska, naprowadzając na nie każdy z cepów. Do pomiarów szczelin można użyć suwmiarki lub prętów o odpowiednich przekrojach. W czasie omłotu trzeba pamiętać o prawidłowym ustawieniu szczeliny omłotowej, którą można regulować z pomostu kombajnisty. O tym, na jaką wielkość regulować szczelinę omłotową, decydują uszkodzenia ziarna i niedomłócone kłosy. W związku z tym należy przejechać kombajnem odcinek co najmniej 50 m i sprawdzić kłosy w słomie leżącej za kombajnem (czy są wymłócone, jak wyglądają ziarna w zbiorniku kombajnu). Po dokonaniu tej kontroli można wykonać ewentualną korektę.

Ustawienia prędkości obwodowej bębna młócącego dla zbóż są inne dla różnych kombajnów w zależności od średnicy bębna, rodzaju zbieranych roślin i wynoszą od 12 do 28 m/s – (groch – jęczmień). Ostatecznej regulacji dokonuje się podobnie jak w wypadku wielkości szczeliny omłotowej. Mniejsze prędkości obwodowe bębna stosuje się dla omłotu ziaren przeznaczonych na nasiona, także o niskiej wilgotności, jak również dla odmian łatwych do młócenia. Słoma wraz ze swobodnym ziarnem, które nie przesiało się przez klepisko, jest odrzucana od bębna odrzutnikiem na wytrząsacze. Ziarno i drobne części słomiaste wydzielone przez wytrząsacz zsuwają się na podsiewacz. Przed sezonem powinno się również sprawdzić stan grzebieni na szufladach wytrząsaczy. Należy też sprawdzić stan łożysk tego zespołu. Pojawiające się zgrzyty lub gorąca oprawa (na wolnych obrotach) są sygnałem do ich wymiany.

Czystość

Przegląd zespołu czyszczącego najlepiej zacząć od podłogi, którą należy wyczyścić, ponieważ zalepiona może zahamować przesuwanie masy zbożowej w kierunku sit, pogarszając jakość czyszczenia. Należy pamiętać o częstym czyszczeniu powierzchni roboczej sit, szczególnie w przypadku zbioru zbóż wilgotnych. Wielkość szczelin na sicie górnym musi być większa niż na dolnym, a sposób ich otwarcia zależy od wilgotności przesuwającej się masy zbożowej. Nie może ona zajmować większej powierzchni niż ¾ długości górnego oraz dolnego sita. Wstępnej regulacji sit dokonuje się przy średnim nadmuchu wentylatora, który reguluje się za pomocą przekładni bezstopniowej. W wypadku wentylatora przed sezonem przeprowadza się regulację napięcia pasów napędu przekładni bezstopniowej, sprawdza się sterowanie przekładnią – korbą oraz łatwość ustawienia kierownic wentylatora. Należy nasmarować elementy gwintowane i mocowania kierownic.

W nowoczesnych kombajnach ustawieniem zespołu czyszczącego sterują czujniki określające straty ziarna podczas pracy. Sygnalizacja nadmiernych strat ziaren pozwala na szybkie przeprowadzenie odpowiedniej regulacji przez operatora i uniknięcia dalszych strat. Podczas pracy należy sprawdzać czystość sit żaluzjowych i nie dopuścić do ich zapchania się.

Silnik

Również silnik kombajnu musi mieć przed żniwami przeprowadzony przegląd techniczny (zgodnie z instrukcją). W silniku szczególną uwagę należy zwrócić na układ paliwowy, smarowania i chłodzenia. Zbiornik paliwa oczyszcza się z zanieczyszczeń, które zgromadziły się na jego dnie. Ponadto należy wymienić filtry paliwowe i opróżnić odstojnik wody. Po przeprowadzonym przeglądzie, wymianie części, nasmarowaniu punktów wymagających nasmarowania, należy uruchomić silnik, włączyć zespół żniwny, młócący i sprawdzić prawidłowość pracy. Należy też sprawdzić i dokręcić połączenia śrubowe. Po zatrzymaniu silnika trzeba także sprawdzić temperaturę łożysk i wałów. Podczas zbioru zbóż lub rzepaku od nadmiernie nagrzanych części kombajnu może zapalić się słoma.

Źródło: Farmer 13/2007

]]>
Porady techniczne Thu, 12 Feb 2009 13:53:46 +0000
Przegląd prasy kostkującej przed żniwami- porady serwisanta http://ww.tractoor.pl/problemy-i-porady/porady-techniczne/527-przegld-prasy-kostkujcej-przed-niwami-porady-serwisanta.html Porady serwisanta firmy SIPMA na temat pras kostkujących]]> Porady techniczne Mon, 09 Feb 2009 10:00:53 +0000 Instrukcja naprawy Ursus C-360 i C-360 3P http://ww.tractoor.pl/problemy-i-porady/porady-techniczne/526-instrukcja-naprawy-ursus-c-360-i-c-360-3p.html Instrukcja naprawy Ursus C-360 i C-360 3P]]> Porady techniczne Sun, 08 Feb 2009 12:40:59 +0000 Instalacja elektryczna Ursus C-330 http://ww.tractoor.pl/problemy-i-porady/porady-techniczne/521-instalacja-elektryczna-ursus-c-330.html Instalacja elektryczna Ursus C-330(1)
Instalacja elektryczna Ursus C-330(2)

 

]]>
Porady techniczne Sat, 07 Feb 2009 20:42:03 +0000
Instalacja elektryczna Zetor 7211 http://ww.tractoor.pl/problemy-i-porady/porady-techniczne/520-instalacja-elektryczna-zetor-7211.html Instalacja elektryczna Zetor 7211
Legenda do instalacji

]]>
Porady techniczne Sat, 07 Feb 2009 20:27:55 +0000
Instalacja elektryczna Ursus 912-1929 http://ww.tractoor.pl/problemy-i-porady/porady-techniczne/517-instalacja-elektryczna-ursus-912-1929.html Instalacja elektryczna Ursus 912-1929]]> Porady techniczne Sat, 07 Feb 2009 20:00:43 +0000